srdce
srdce
Lenka Hatašová
cover photo

Část výtěžku z prodeje kávy LB Coffee věnuje Lucie Bílá na nákup kompenzačních pomůcek pro osoby s vážným zdravotním postižením a pomoc osobám v mimořádně těžkých životních situacích  Více o charitativním projektu „Charita Lucie Bílé z.s.“